BUSUU Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula perkembangan teknologi di dunia. Sekarang untuk mendapatkan sebuah ilmu